List of competitors

Division A: Bavaria 41S

Crew City
1 Daniil Rabinovich St. Petersburg
2 Igor Shevchuk Rostov-on-Don
3 Aleksandr Markarov Krasnogorsk
4 Aleksandr Aleksandrov Moscow
5 Andrey Degtyarev Moscow
6 Mikhail Gohkman St. Petersburg
7 Mikhail Gobelkov Novosibirsk
8 Mikhail Klimovskikh
6/5000
Myunkhen
Munich
Munich
9 Igor Ginsburg St. Petersburg
10 Lukáš Slavík Praha
11 Andrey Kolnogorov Alma-Ata
12 Andrey Kolnogorov Alma-Ata 
13    
14    
15    

 

Division B: Oceanis 38.1

Crew City
1 Mukhail Zhukov Moscow
2 Andrey Mukhovoz / Sergey Alexeev Mytischy
3 Sergey Bakharev  Moscow
4 Oleg Kalinin / Mikhail Kudryavtsev Ekaterinburg
5