Список участников регаты

Bavaria 41S Division A

Crew City
1 Daniil Rabinovich St. Petersburg
2 Igor Shevchuk Rostov-on-Don
3 Aleksandr Markarov Krasnogorsk
4 Aleksandr Aleksandrov Moscow
5 Andrey Degtyarev Moscow
6 Mikhail Gohkman St. Petersburg
7 Mikhail Gobelkov Novosibirsk
8 Mikhail Klimovskikh
6/5000
Myunkhen
Munich
Munich
9 Igor Ginsburg St. Petersburg
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

Oceanis 38.1 Division B

Crew City
1 Mukhail Zhukov Moscow
2 Valery Romanov Moscow
3 Sergey Bakharev  Moscow
4 Sergey Komarov Volgograd
5